Cymanow, Piotr, i Anna Florek-Paszkowska. 2015. „Ocena kosztów Migracji ludności Wiejskiej Karpat W kontekście zarządzania Problemowymi Obszarami Migracyjnymi”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 15 (2):26-34. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.2.20.