Siudek, Tomasz, i Katarzyna Drabarczyk. 2015. „Wzrost I rozwój Gospodarczy a efektywność Finansowa banków Komercyjnych W Krajach Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 15 (2):128-39. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.2.29.