Czyżewski, Andrzej, i Łukasz Kryszak. 2015. „Sytuacja Dochodowa Gospodarstw Rolniczych W Krajach UE-15 I W Polsce W Latach 2007-2013 W świetle Statystyki FADN”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 15 (1):21-32. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.1.2.