Parlińska, Maria. 2015. „Ekonomika Informacji Na Tle Rozwoju społeczeństwa Globalnego”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 15 (1):77-83. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.1.8.