Krzyżanowski, Julian. 2011. „Wspólna Polityka Rolna UE a międzynarodowa konkurencyjność Sektora Rolniczego”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 11 (4):125-28. https://doi.org/10.22630/PRS.2011.11.4.68.