Czyżewski, Andrzej, i Piotr Kułyk. 2011. „Dobra Publiczne W Koncepcji Wielofunkcyjnego Rozwoju Rolnictwa, ujęcie Teoretyczne I Praktyczne”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 11 (2):16-25. https://doi.org/10.22630/PRS.2011.11.2.22.