Dibrova, Anatolii, Larysa Dibrova, i Yaroslav Krylov. 2011. „Domestic Support of Livestock Production in Ukraine”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 11 (1):54-62. https://doi.org/10.22630/PRS.2011.11.1.6.