Czyżewski, Andrzej, i Piotr Kułyk. 2012. „Uwarunkowania Makroekonomiczne Finansowego Wsparcia Rolnictwa W Krajach BRCS”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 12 (4):37-46. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.4.54.