Gajewska, Małgorzata. 2012. „Integracja Europejska a działalność Rolniczych spółdzielni Produkcyjnych Na Opolszczyźnie”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 12 (2):17-24. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.2.17.