Szczukocka, Agata. 2012. „Poziom I Dynamika Zmian Zatrudnienia W Sektorze Rolnym W Polsce Na Tle Innych państw Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 12 (2):114-22. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.2.27.