Krzyżanowski, Julian. 2010. „Are Export Refunds Necessary?”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 10 (3):41-46. https://doi.org/10.22630/PRS.2010.10.3.31.