Kozioł, Dorota, i Wojciech Zieliński. 2009. „Prognoza Optymalnego Terminu Sadzenia sałaty W Uprawach Szklarniowych”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 9 (grudzień):83-88. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.9.56.