Majewski, Janusz. 2009. „Pszczelarstwo W województwie Mazowieckim I Jego Znaczenie Dla Rolnictwa”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 9 (grudzień):110-18. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.9.59.