Rokicki, Tomasz. 2009. „Wpływ Rozszerzenia UE Na Sytuację Ekonomiczną Gospodarstw zajmujących Się Hodowlą Owiec”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 8 (wrzesień):164-73. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.8.44.