Mrówczyńska-Kamińska, Aldona. 2008. „Znaczenie Rolnictwa W Gospodarce Narodowej W Polsce, Analiza Makroekonomiczna I Regionalna”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 5 (grudzień):96-108. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.5.69.