Rak, Anna, i Agata Mirończuk. 2008. „Zmiany Bezrobocia Na Wiejskim Rynku Pracy Po Integracji Polski Z Unią Europejską”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 5 (grudzień):144-52. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.5.74.