Wicki, Ludwik. 2008. „Finansowanie Hodowli roślin W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 5 (grudzień):182-93. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.5.78.