Rokicki, Tomasz. 2007. „Wpływ Akcesji Polski Do Unii Europejskiej Na Produkcję żywca jagnięcego”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2 (grudzień):106-13. https://doi.org/10.22630/PRS.2007.2.25.