Siudek, Tomasz. 2007. „Impact of Agricultural Development on Economic and Financial Situation of Cooperative Banks in Poland”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 1 (czerwiec):69-79. https://doi.org/10.22630/PRS.2007.1.9.