Chmielewski, Łukasz. 2024. „Sytuacja podażowa W Sektorze Kakao W Ghanie W Latach 2016 2022 I Jej Potencjalny wpływ Na Import Kakao Do Polski”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 24 (2):22-36. https://doi.org/10.22630/PRS.2024.24.2.6.