Petkun, Hanna, Oleksandr Matryniuk, Volodymyr Melnyk, i Vitalii Nedosekov. 2024. „Assessing the Level of Knowledge of Ukrainian Consumers Regarding Cows’ Welfare on Dairy Farms”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 24 (2):37-48. https://doi.org/10.22630/PRS.2024.24.2.7.