Obi-Egbedi, O., Hussayn, J. i Oluwatayo, I. (2021) „Trade Liberalization Policy and Competitiveness of Cocoa Beans Exports in Nigeria (1961-2017)”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 21(1), s. 4–15. doi: 10.22630/PRS.2021.21.1.1.