Pasińska, D. (2021) „Handel zagraniczny produktami mięsnymi Polski z Japonią w latach 2004-2019”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 21(1), s. 16–32. doi: 10.22630/PRS.2021.21.1.2.