Yakubu, D. i Oladele, O. (2021) „Determinants of Use of Climate Change Adaptation Practices by Rice Farmers in Kebbi State, North-West Nigeria”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 21(1), s. 52–69. doi: 10.22630/PRS.2021.21.1.4.