Pleños, M. (2021) „The Determinants of Fish Catch: A Quantile Regression Approach”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 21(2), s. 15–21. doi: 10.22630/PRS.2021.21.2.6.