Gralak, A. (2021) „Wdrażanie modelu gospodarczego opartego na obiegu zamkniętym w biogospodarce”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 21(3), s. 24–40. doi: 10.22630/PRS.2021.21.3.11.