Laskowska, E. i Stefański, K. (2021) „Determinanty zróżnicowania regionalnego cen gruntów rolnych w Polsce”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 21(3), s. 41–54. doi: 10.22630/PRS.2021.21.3.12.