Malkanthi, S. P. (2021) „Outlook of Present Organic Agriculture Policies and Future Needs in Sri Lanka”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 21(3), s. 55–72. doi: 10.22630/PRS.2021.21.3.13.