Kucharska, B. i Malinowska, M. (2020) „Pokolenie Y na rynku żywności – perspektywa placówek gastronomicznych”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 20(1), s. 40–51. doi: 10.22630/PRS.2020.20.1.4.