Zalewski, A. (2020) „Zmiany wartości zużytych nawozów i środków ochrony roślin w krajach Unii Europejskiej w latach 2010-2018”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 20(1), s. 78–87. doi: 10.22630/PRS.2020.20.1.7.