Ceylan, N. (2020) „Policy Assessment of Wheat Production in Turkey”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 20(2), s. 4–11. doi: 10.22630/PRS.2020.20.2.8.