Parlińska, M., Jaśkiewicz, J. i Rackiewicz, I. (2020) „Wyzwania dla rolnictwa związane ze strategią Europejski Zielony Ład w okresie pandemii”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 20(2), s. 22–36. doi: 10.22630/PRS.2020.20.2.10.