Hubeni, Y., Krupa, O., Krupa, V. i Tsiolkovska, S. (2020) „The Foreign Economic Vector of Agribusiness Activity in the Western Region of Ukraine”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 20(4), s. 29–46. doi: 10.22630/PRS.2020.20.4.20.