Bednarczuk, A. i Śleszyński, J. (2019) „Marnotrawstwo żywności w Polsce”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(4), s. 19–30. doi: 10.22630/PRS.2019.19.4.53.