Pawlak, K. i Poczta, W. (2019) „Handel wewnątrzgałęziowy w wymianie produktami rolno spożywczymi UE z USA”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(4), s. 93–102. doi: 10.22630/PRS.2019.19.4.59.