Kowalska, A. i Gurkowa, K. (2019) „Changes in Potato Production and Consumption in Poland in 2001-2020”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(3), s. 46–56. doi: 10.22630/PRS.2019.19.3.45.