Szczebyło, A., Halicka, E., Jackowska, M. i Rejman, K. (2019) „Analysis of the Global Pulses Market and Programs Encouraging Consumption of This Food”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(3), s. 85–96. doi: 10.22630/PRS.2019.19.3.49.