Wicki, L. i Orlykovskyi, M. (2019) „Znaczenie sektora agrobiznesu w Polsce i na Ukrainie”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(2), s. 210–223. doi: 10.22630/PRS.2019.19.2.36.