Zabolotnyy, S., Wasilewska, N. i Wasilewski, M. (2019) „Financial Sustainability and Value of Joint-Stock Companies from Food Industry in Central and Eastern Europe”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(1), s. 153–161. doi: 10.22630/PRS.2019.19.1.14.