Anielak, K. (2019) „Fintech as a Source of Financial Innovations on the Polish Financial Services Market”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(1), s. 162–171. doi: 10.22630/PRS.2019.19.1.15.