Pawlak, K. i Sowa, K. (2020) „Zmiany w produkcji i handlu soją w Polsce i wybranych krajach UE”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 20(3), s. 26–35. doi: 10.22630/PRS.2020.20.3.15.