Mroczek, R. (2020) „Rynek mięsa w Polsce w dobie koronawirusa SARS-Cov-2”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 20(3), s. 53–65. doi: 10.22630/PRS.2020.20.3.17.