Klepacka, A. i Bagińska, M. (2018) „The Use of CSR Measurement Matrix in the Aspect of Sustainable Development”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(1), s. 80–87. doi: 10.22630/PRS.2018.18.1.7.