Komorowska, D. (2018) „Wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw ogrodniczych”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(1), s. 111–120. doi: 10.22630/PRS.2018.18.1.10.