Stańko, S. i Mikuła, A. (2018) „Tendencje na rynku mleka na świecie i w Polsce w latach 2000 2016”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(1), s. 235–247. doi: 10.22630/PRS.2018.18.1.22.