Bajan, B. i Mrówczyńska-Kamińska, A. (2018) „Przepływy międzygałęziowe w sektorze rolno żywnościowym w Chinach”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), s. 7–19. doi: 10.22630/PRS.2018.18.2.30.