Cherevyk, D. i Hamulczuk, M. (2018) „Ukraiński rynek kukurydzy na tle zmian światowych”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), s. 33–43. doi: 10.22630/PRS.2018.18.2.32.