Grochowska, R. i Ambroziak, A. (2018) „Selected Aspects of Protectionism of EU Member States in the EU Agri-Food Market”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), s. 82–94. doi: 10.22630/PRS.2018.18.2.36.