Jaroszewska, J. i Rembisz, W. (2018) „Różnice w wydajności pracy między grupami państw UE w rolnictwie na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RER)”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), s. 105–116. doi: 10.22630/PRS.2018.18.2.38.