Krzyżanowski, J. (2018) „The Evaluation of Implementation of Agricultural Sustainable Development Policy in the European Union”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), s. 175–182. doi: 10.22630/PRS.2018.18.2.45.